Mokykla: Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Adresas: S. Konarskio g. 27, LT-03123 Vilnius

Registracija

Asmens duomenys, saugant juos elektroninėje laikmenoje, bus naudojami išskirtinai tik maisto užsakymui iš UAB „Sveikos mitybos partneris“ (į. k. 304171051) ir atsiskaitymų tikslu, moksleiviui naudojantis valgyklos paslaugomis. Duomenys bus visiškai sunaikinti einamiesiems mokslo metams pasibaigus. Duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. Jums nesutinkant su aukščiau aprašytu asmens duomenų tvarkymo būdu, prašome, nesinaudoti šia maisto užsakymo sistema. Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su privatumo politika.

Loading...